Endelig en muslimsk mann lojal og ærlig!

I forrige uke, den høyeste religiøse autoritet i Palestina, Mufti Muhammad Hussein, [hvis lønn er betalt av europeer skattebetalerne], presenterte drap på jøder av muslimer som en religiøs plikt i islam.

Disse uttalelsene ble holdt på et arrangement  som feiret 47. årsdagen for grunnleggelsen av Fatah, som ble kringkastet på Palestinsk TV -kanal [også fullt ut finansiert av EU].

Mufti Muhammad Hussein:

«Det er 47 år  revolusjonen har begynt. Hvilken revolusjon? Den moderne revolusjon i historien til det palestinske folket. Faktisk Palestina i sin helhet er en revolusjon, siden (Kalif])Omar kom (for å erobre Jerusalem i 637), og det fortsetter i dag, og den vil forsette  til slutten av tiden. Den pålitelige hadith (tilskrevet Muhammad), i to hadither av Bukhari og Muslim:
Time[oppstandelsens] vil ikke komme før du har  kjempet mot jødene.
Jøden vil gjemme seg bak steiner og trær,
Da steiner og trær vil rop:

O Muslim, tjener av Allah, det er en jøde bak meg, kom og drep ham. «

About these ads