Nå må vi velge: Muhammed eller Jesus

Kabylia blogg har mottatt et bidrag fra Sigrun. Vi takker henne.

«Du må ikke sove!” skrev Arnulf Øverland. Norge er et kristent land, men troen vår er privat og personlig, ja så privat at mange av oss ikke har et bevisst forhold til vår tro. Vi tyr til vår Gud i kriser i livet, men ellers lar vi ham stort sett være i fred. Det som skjer i vårt land nå, gjør at vi må bli bevisst på hvem vi er og hva vi ønsker å tro på. Sosialistene har i lang tid hjulpet muslimene å få større og større fotfeste i landet vårt. For muslimene er ikke troen en privatsak, men en politisk og idealistisk sak. Derfor må vi også våkne, før det er for sent. Som eksempel på hvor langt muslimene har fått innpass i vårt samfunn er Aisha Shezadi, som blir invitert inn i skolene for å fortelle våre barn at islam er ufarlig og nesten ikke forskjellig fra kristendommen. Denne kvinnen, kledd i svart heldekket niqab er den samme kvinnen som støtter Bathis hatvideo om å drepe vår statsminister og vårt kongehus! Muslimene legger også nå et stort press på myndighetene om å fjerne det norske flagget – fordi det har et kors, som er støtende mot muslimer! Skal vi vente på at vårt kristne symbol blir byttet ut med en sigd! Den samme sigden som de bruker for å skjære strupene på kristne i Tyrkia, Egypt og Algerie?!

Nå må vi våkne opp og gjøre våre valg og ikke være så redd for å si hva vi vil stå for:

- Skal vi støtte Muhammed som krever steining av kvinner som har blitt voldtatt, fordi de har blitt urene? Eller skal vi støtte Jesus som sier: ”Den som har et helt rent hjerte, og som kan si at han aldri noen gang har syndet, kast den første steinen….”

- Skal vi støtte Muhammed som krever at kvinner skal skjules under sjal, slik at ikke menn blir fristet, eller skal vi støtte Jesus som sier at kvinner er like intelligente som menn og at menn og kvinner skal behandles likeverdige. (Eks.: «Hvorfor vasker du mine føtter? Reis deg heller opp og hør hva jeg har å fortelle!»)

- Skal vi støtte Muhammed som sier at frafalne muslimer og de stiller spørsmål om hans eksistens skal drepes, eller skal vi tro Jesus som sier at du må fjerne bjelken fra ditt eget øye før du kan ta flisen ut av din nestes øye.

Det er på tide at vi som bor i Norge og som setter pris på vår frihet og likeverd våkner opp. Hvis ikke setter de snart høytalere på sine minareter og vekker oss klokken 4 hver morgen av «Allah Akbar!» Mens kirkeklokkene som ringte julen inn har sluknet for all tid…..

About these ads