Inagan kor (barnekor ): Det var en gang en tid

Det var i 1995, en periode da Algerie var i brann på grunn av at  islamistisk terrorisme var på sin høyde. Mange unge mennesker trosset frykten og faren, og samlet seg i foreninger, i Kabylia, for å opprettholde, i den mest absolutte anonymitet, et skinn av kulturlivet i et klima av krig.

About these ads