Kabylia

Everything about Kabylia

Boualem Sansal om Kabylia: Vitnesbyrd fra en algerisk tenker.

Boualem Sansal i Kabylia: Vitnesbyrd fra en algerisk tenker.

Boualem Sansal.  Intellektuell og verdenskjent forfatter gjorde denne talen foran en stor del av intellektuelles  og tyske politiske topper under sin fredspris mottakelse, høyeste utmerkelsen  i Tyskland litteraturen.

Veldig feigt har vi overlatt Kabylia ikke bare til seg selv, men også til  de algeriske myndigheters undertrykkelse. Og disse makthaverne  er veldig intelligent. De forstod at den store faren for dem ikke er fransk, ikke tyskerne, ikke amerikanerne, ikke russerne, men de Kabylene.”…

Kabylias  region er svært spesifikk  i hele denne verdenen. Det er først og fremst en region som forble  seg selv gjennom århundrer. Den  har  beholdt sin svært rike identitet  og er svært sterk. Til tross for det faktum at selv om det i dag bor Kabyler i alle fire verdenshjørner, holder de på denne Kabylske kraften. Den er i dem, bor i dem. De har denne evnen som ikke finnes andre steder, som ble ødelagt av den arabisk kulturen. Jeg snakker lettere  fordi jeg er ikke Kabyle. Jeg er en berber, ikke kabyle. De er et folk som er svært åpne for verden. Kabylene har en naturlig tendens til å bevege seg mot den fremmede, og de inkluderer dem svært lett. De, kabylene,  er modige. Gjennom århundrene har de kjempet. Deres historie er en  heltemot historie. De har motsatt seg  alle som kom for å erobre dette landet. “

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23/09/2012 by in Freedom of speech, Kolonialism and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,823 other followers

Blog Stats

  • 122,477 hits
%d bloggers like this: