Kabylia

Everything about Kabylia

Gusi fredspris 2013 tildeles kabylen Ferhat Mehenni

Gusi Peace Prize International

Gusi Peace Prize International

Presidenten for den Kabylske provisoriske regjeringen i eksil, Mr. Ferhat Mehenni (62), ble informert av komiteen for den Internasjonale Gusi fredspris Foundation med base i Manilla, Filippinene, at det ble besluttet å tildele ham Gusi Peace Prize 2013 for hans “Utrettelige innsats og arbeid for å finne politiske løsninger for velværet til mennesker gjennom forsvaret av politiske rettigheter og for hans betydelige fredsbevarende bidrag.”

 I et brev datert 23. juli 2013, skrev ambassadør Barry Gusi, leder for den stiftelsen “Gusi Peace Prize International“, som formidlet nyheten om utnevnelsen til Ferhat Mehenni: “Vi hedrer deg, Ferhat Mehenni for din utrettelige innsats, som arbeider for å forbedre menneskers vilkår, for å finne politiske løsninger for folks velstand på feltet av politiske rettigheter.
Du var grunnlegger og første president av Bevegelsen for autonomi Kabyliahar vært president i den provisoriske regjeringen for Kabylia siden 1. juni 2010.

Bedre kjent som en Kabylsk sanger og politisk aktivist, brukte du protestsanger som et svært kraftig middel for kommunikasjon i den muntlige tradisjonen, slik som for eksempel en avis eller en politisk tale i europeiske forsamlinger for å formidle disse ideene om Kabylsk nasjonalisme og søken etter politisk endring.

Dine gode bidrag og prestasjoner,  har gjort deg til en rollemodell for livet som svært mange ønsker å imitere , ikke bare i Kabylia, men i hele Nord-Afrika, Asia og det internasjonale samfunnet.
Derfor er din tilstedeværelse forventet onsdag 27 november, 2013 kl 17:00 på det Filippinske Internationale Convention Center, Manilla, Filippinene, for å motta denne distingverte ære, for dine betydelige fredsbevarende bidrag innen politiske rettigheter.

Din tilstedeværelse på kvelden ved arrangementet vil være svært  verdsatt av Gusi fredspris sine Filippinske og internasjonale komiteer, det filippinske folk, i Asia og verden for øvrig. Din tilstedeværelse på arrangementet vil styrke menneskeverdet og vennskap.

Gusi Peace Prize

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22/09/2013 by in Freedom of speech, Kolonialism, Politikk and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,823 other followers

Blog Stats

  • 122,477 hits
%d bloggers like this: