Kabylia

Everything about Kabylia

Jeg skiller ikke mellom islam og islamisme, radikal islam, islamsk fundamentalisme

islam i NorgeDet er på mote  en ny talemåte som gjør meg kvalm. Slik som begrepet “radikale islamister” som indikerer at politiske og media eliter ikke bare har akseptert islam, men også sin politiske form som er islamisme, så lenge den ikke er radikal.

Den neologismen “islamist” ble skapt for å skille den muslimske aktivisten for sharia fra muslimen som ikke er aktivist (uten å være uenig med den islamisten). Nå, er islamist respektert.  Skurken er nå den “radikale islamist.” Men hvordan skiller de islamistene fra radikale islamister? Når eliten aksepterer “radikale islamister” under tvang, vil de da fortelle folket at de nye skurkene er de “radikale islamske fundamentalister.” Til slutt, harselert, trakassert uten pusterom, omgitt, omringet inn i bevisstheten deres, vil dere til slutt akseptere alt, så lenge det ikke kastes bomber i kinoer.

Jeg skiller ikke mellom islam og islamisme, radikal islams, islamsk fundamentalisme …

Det er kjent at eplet ikke faller langt fra epletreet. Uansett hvor islam praktiseres fritt, er muslimsk fundamentalisme spredt over et spekter av nyanser som omfatter hele samfunnet. Islamisme (eller islamsk radikal) blomstrer i skyggen av islam.

Å være muslim er allerede en tilbøyelighet til islamsk fundamentalisme. Alle muslimske fundamentalister forkynner islam, aldri noe annet. Den myke eller harde islamiseringen er en forberedelse til enkeltpersoner og samfunnet om gjennomføringen av Sharia, som er det endelige målet for islam. Hvis sharia ikke er fundamentalisme, så …

Tiden til sin innføring kan være veldig lang, men prosjektet er aldri tapt av siktet. Demokrati i vestlig forstand av begrepet, kan ikke komme ut av islam. Ikke på grunn av manglende evne til muslimer til å tenke det (de vet veldig godt hva er demokratiet), men Islam forutsetter den ikke i sin lov. Vestlig demokrati, som navnet antyder var tenkt i den vestlige sivilisasjon for de vestlige. Mange land som har demokratisert seg har tidligere eller parallelt betydelig vestliggjort seg . Muslimer og islamister (muslimske eliten) vet dette, og ønsker ikke å vestliggjøre seg. Det er deres absolutte rett.

Hva jeg benekter dem er å innføre islam snikende eller lovlig, på folk som lever under deres styre eller ved siden av dem. Jeg forstår at å pålegge Islam er en plikt for alle muslimer. Jeg tror ikke på det tullet som “ingen tvang i religion” – dette er bare tomme ord, som brukes til å lulle inn årvåkenhet av godtroende og naive mennesker . Fakta og praksis tar aldri hensyn til det. Så jeg forstår at muslimer adlyder kommandoen av sin gud Allah, men det er ikke sagt at jeg lar dem gjøre det på min bekostning, eller på bekostning av min familie og mine venner. Det er helt normalt av en muslim å kalle meg en hatefull mann for å hemme innflytelse jeg kan ha på den muslimske skjøre tro . Men det er ikke sagt at jeg vil forbli myk og passiv med islamsk lære. Jeg ville gjøre alt for å få den bort fra det offentlig rom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09/09/2014 by in Freedom of speech, Islam, Kultur, Politikk and tagged , , .
Follow Kabylia on WordPress.com

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,823 other followers

Blog Stats

  • 122,433 hits
%d bloggers like this: